Τι προσφέρει

Η κάρτα υγείας iatrica διευκολύνει τον πελάτη στο να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του μέσω internet και από οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί, ενώ τα συνδεόμενα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου ανανεώνουν μετά από κάθε εξέταση τα στοιχεία του πελάτη παρέχοντας του μια ολοκληρωμένη, άμεση και εύκολη ενημέρωση.

Τέλος, τα μέλη μας μπορούν να μεταφέρουν τα προνόμια τους στους συγγενείς τους. 

 

Η κάρτα υγείας iatrica απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ως εξής:

 • Σε όλα τα μέλη της οικογένειας δίνοντας τη δυνατότητα να απολαμβάνουν των προνομίων οι συγγενείς α΄ βαθμού του κατόχου.

 • Άνεργους, ανασφάλιστους και φοιτητές.

 • Ευπαθείς ομάδες ατόμων (άτομα με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες μετακίνησης).

 

Η κάρτα υγείας iatrica παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Δωρεάν απόκτηση της με την πραγματοποίηση έστω και μία εξέτασης σε ένα από τα ιατρεία του δικτύου.

 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στα επιλεγμένα διαγνωστικά ιατρεία του δικτύου iatrica.

 • Πανελλαδική δυνατότητα εξυπηρέτησης στο πρωτοποριακό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 • Δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού ιατρικού φακέλου, στον οποίο μπορεί να καταχωρείτε εσείς αλλά και ο ιατρός που σας παρακολουθεί τα ιατρικά δεδομένα που επιθυμείτε.

 • Συνεχή πρόσβαση 365 ημέρες * 24 ώρες στο ιατρικό ιστορικό σας από εσάς αλλά και από τον κλινικό ιατρό που σας παρακολουθεί.

 • Έχετε τον πλήρη έλεγχο παροχής πρόσβασης στους `προσωπικούς ιατρούς` που έχετε επιλέξει.

 • Οι ιατρικές πληροφορίες διασφαλίζονται από σύγχρονες τεχνολογικές πληροφοριακές υποδομές και διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας.

 • Ειδικά προνόμια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περίπτωσης, διαθέσιμα από όλα τα μέλη του δικτύου iatrica πανελλαδικώς.

 • Δυνατότητα επέκτασής της από Κλασική σε Οικογενειακή.