Πως την αποκτώ

Με την επίσκεψη σας σε ένα από τα ιατρεία του δικτύου iatrica και με την εκτέλεση έστω και μίας εργαστηριακής εξέτασης μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση της δικής σας προσωπικής κάρτας υγείας.

Ο ιατρός του δικτύου μας θα συλλέξει το απαιτούμενο έγγραφο πληροφοριακό υλικό συνοδευόμενο από την συγκατάθεση σας στους όρους και προϋποθέσεις έκδοσης της κάρτας. Κατόπιν η κάρτα θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση της επιλογής σας εντός 5 εργάσιμων ημερών.